خانه وبلاگ احکام بعد از مرگ

احکام بعد از مرگ

0 ثانیه خوانده شده
۰
0
945

احکام بعد از مرگ

بعد از مرگ مستحب است دهان میت را ببندند که باز نماند
و چشمها و چانه میت را ببندند و دست و پای او را دراز کنند
و پارچه ای روی او بیندازند و اگر شب مرده است در جایی که مرده،
چراغ روشن کنند و برای تشییع جنازه او مومنین را خبر کنند.
و در دفن او عجله نمایند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند،
باید صبر کنند تا معلوم شود و نیز اگر میت حامله باشد
و بچه در شکم او زنده باشد، باید به قدری دفن را عقب بیندازند،
که پهلوی چپ او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند.