خانه خدمات ما خدمات مراسم یاد بود

خدمات مراسم یاد بود

لیست خدمات مراسم یاد بود بر سر مزار و تالار و منزل

  • انجام کلیه تشریفات مراسمات یادبود سوم، هفتم، چهلم و سالگرد شامل تشریفات سر مزار و پذیرایی و برگزاری مراسم
  • IMG_134997985619419یادبود
  • غبار روبی و شستشوی مزار
  • غبار روبی و شستشوی مزار و خواندن فاتحه و انجام نذورات سر مزار به صورت دوره ای و منظم
  • خیرات و نذورات
  • مشاوره و انجام کلیه نذورات و خیرات
نظرات بسته شده است.