خانه وبلاگ آداب کفن و دفن را بدانیم

آداب کفن و دفن را بدانیم

0 ثانیه خوانده شده
دیدگاه‌ها برای آداب کفن و دفن را بدانیم بسته هستند
0
941

آداب کفن و دفن را بدانیم

کفن و دفن میت دارای احکامی می باشد که در ذیل به آن اشاره شده است:

کفن و دفن

 • حکم ۵۷۰

در کفن و دفن، میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسرى میگویند، کفن نمایند.

 • حکم ۵۷۱

لنگ باید از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند، و بهتر آن است که از سینه تا روى پا برسد.
و بنابر احتیاط واجب پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند،
و درازاى سرتاسرى باید به‏ قدرى باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد،
و پهناى آن باید به اندازه‏اى باشد که یک طرف آن روى طرف دیگر بیاید.

 • حکم ۵۷۲

مقدارى از لنگ، که از ناف تا زانو را مى‏پوشاند و مقدارى از پیراهن که از شانه تا نصف ساق را مى‏پوشاند،
مقدار واجب کفن است. و آنچه بیشتر از این مقدار در مساله قبل گفته شد، مقدار مستحب کفن مى‏باشد.

 • حکم ۵۷۳

اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را،
که در مساله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد.
و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن و همچنین مقدارى را که احتیاط لازم است،
از سهم وارثى که بالغ نشده، برندارند.

وظیفه وراث بعد از وفات پدر و مادر چیست و چه باید بکند؟ برای خواندن مقاله اینجا کلیک کنید.

 • حکم ۵۷۴

اگر کسى وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را که در دو مساله قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند،
یا وصیت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولى مصرف آن را معین نکرده باشد،
یا فقط مصرف مقدارى از آن را معین کرده باشد، مى‏توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند.

 • حکم ۵۷۵

اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند، مى‏توانند به طور متعارف که لایق شان میت مى‏باشد،
کفن و چیزهاى دیگرى را که از واجبات دفن است از اصل مال بردارند.

 • حکم ۵۷۶

کفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود مال داشته باشد.
و همچنین اگر زن را به شرحى که در کتاب طلاق گفته میشود،
طلاق رجعى بدهند و پیش از تمام شدن عده بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد.
و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولى شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.

 • حکم ۵۷۷

کفن میت بر خویشان او واجب نیست، اگر چه مخارج او در حال زندگى بر آنان واجب باشد.

 • حکم ۵۷۸

احتیاط واجب آن است که هر یک از سه پارچه کفن به قدرى نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد.

 • حکم ۵۷۹

کفن کردن با چیز غصبى، اگر چیز دیگرى هم پیدا نشود، جایز نیست.
و چنانچه کفن میت غصبى باشد و صاحب آن راضى نباشد،
باید از تنش بیرون آورند، اگر چه او را دفن کرده باشند. و همچنین جایز نیست با پوست مردار او را کفن کنند.

 • حکم ۵۸۰

کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچه ابریشمى خالص جایز نیست، ولى در حال ناچارى اشکال ندارد.
و احتیاط واجب آن است که با پارچه طلاباف هم میت را کفن نکنند، مگر در حال ناچارى.

 • حکم ۵۸۱

کفن کردن با پارچه‏اى که از پشم یا موى حیوان حرام گوشت تهیه شده، در حال اختیار جایز نیست.
ولى اگر پوست‏ حیوان حلال گوشت را طورى درست کنند که به آن جامه گفته شود، مى‏شود با آن میت را کفن کنند.
و همچنین اگر کفن از مو و پشم حیوان حلال گوشت باشد اشکال ندارد،
اگر چه احتیاط مستحب آن است که بااین دو هم کفن ننمایند.

 • حکم ۵۸۲

در کفن و دفن اگر کفن میت به نجاست‏ خود او، یا به نجاست دیگرى نجس شود،
چنانچه کفن ضایع نمیشود، باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند.
ولى اگر در قبر گذاشته باشند، بهتر است که ببرند. بلکه اگر بیرون آوردن میت اهانت به او باشد، بریدن واجب مى‏شود.
و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست، در صورتى که عوض کردن آن ممکن باشد، باید عوض نمایند.

 • حکم ۵۸۳

کسى که براى حج‏یا عمره احرام بسته، اگر بمیرد باید مثل دیگران کفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

 • حکم ۵۸۴

برای کفن و دفن مستحب است انسان در حال سلامتى، کفن و سدر و کافور خود را تهیه کند.

 

مطالب مرتبط

آنچه باید در مورد آرامستان دانست
روش خواندن نماز وحشت
احکام بعد از مرگ
وظیفه فرزند بعد از وفات پدر و مادر چیست و چه باید بکند؟
تلاوت کدام سوره برای اهل قبور با فضیلت است؟
خدمات ترحیم موسسه به سوی دوست